سرویس اشتراکی و اختصاصی وب کنفرانس

برگزاری جلسات آنلاین

پلن کنفرانس A 0 موجود است

 • 5 کاربر همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 5 وبکم در جلسه

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط جلسه

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 5 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن کنفرانس B 0 موجود است

 • 10 کاربر همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 10 وبکم در جلسه

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط جلسه

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 10 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن کنفرانس C 0 موجود است

 • 20 کاربر همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 20 وبکم در جلسه

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط جلسه

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 20 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن کنفرانس D 0 موجود است

 • 30 کاربر همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 30 وبکم در جلسه

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط جلسه

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 30 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  کنفرانس اختصاصی A 0 موجود است

 • 40 کاربر همزمان

 • سرور اختصاصی

 • امکان فعالسازی 40 وبکم در جلسه

 • استفاده از دامین اختصاصی

 • امکان ضبط جلسه

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 40 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 24 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی 150,000 تومان

  کنفرانس اختصاصی B 0 موجود است

 • 50 کاربر همزمان

 • سرور اختصاصی

 • امکان فعالسازی 50 وبکم در جلسه

 • استفاده از دامین اختصاصی

 • امکان ضبط جلسه

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 50 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 24 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی 150,000 تومان