کلاس مجازی سرور اختصاصی

پلن اختصاصی A 21 موجود است

 • اتصال به دامین شخصی yoursite.com

 • 250 کاربر همزمان

 • ایجاد کلاس نامحدود

 • سرور اختصاصی

 • فضای ذخیره سازی 100 گیگابایت

 • اکانت Enterprise

 • مدیریت کاربران

 • امکان اتصال به مودل

 • امکان اتصال به وردپرس

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • درج لوگوی شما

 • CPU & RAM تکنولوژی روز

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 24 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی 200 هزار تومان

  پلن اختصاصی B 0 موجود است

 • اتصال به دامین شخصی yoursite.com

 • 500 کاربر همزمان

 • ایجاد کلاس نامحدود

 • سرور اختصاصی

 • فضای ذخیره سازی 200 گیگابایت

 • اکانت Enterprise

 • مدیریت کاربران

 • امکان اتصال به مودل

 • امکان اتصال به وردپرس

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • درج لوگوی شما

 • CPU & RAM تکنولوژی روز

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 24 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی 200 هزار تومان

  پلن اختصاصی C 0 موجود است

  li>اتصال به دامین شخصی yoursite.com

 • 1000 کاربر همزمان

 • ایجاد کلاس نامحدود

 • سرور اختصاصی

 • فضای ذخیره سازی نامحدود

 • اکانت Enterprise

 • مدیریت کاربران

 • امکان اتصال به مودل

 • امکان اتصال به وردپرس

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • درج لوگوی شما

 • CPU & RAM تکنولوژی روز

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 24 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی 200 هزار تومان

  پلن اختصاصی D 0 موجود است

 • اتصال به دامین شخصی yoursite.com

 • 1500 کاربر همزمان

 • ایجاد کلاس نامحدود

 • سرور اختصاصی

 • فضای ذخیره سازی نامحدود

 • اکانت Enterprise

 • مدیریت کاربران

 • امکان اتصال به مودل

 • امکان اتصال به وردپرس

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • درج لوگوی شما

 • CPU & RAM تکنولوژی روز

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 24 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی 200 هزار تومان

  پلن اختصاصی E 0 موجود است

 • اتصال به دامین شخصی yoursite.com

 • 2000 کاربر همزمان

 • ایجاد کلاس نامحدود

 • سرور اختصاصی

 • فضای ذخیره سازی نامحدود

 • اکانت Enterprise

 • مدیریت کاربران

 • امکان اتصال به مودل

 • امکان اتصال به وردپرس

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • درج لوگوی شما

 • CPU & RAM تکنولوژی روز

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 24 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی 200 هزار تومان

  پلن اختصاصی F 0 موجود است

 • اتصال به دامین شخصی yoursite.com

 • 3200 کاربر همزمان

 • ایجاد کلاس نامحدود

 • سرور اختصاصی

 • فضای ذخیره سازی نامحدود

 • اکانت Enterprise

 • مدیریت کاربران

 • امکان اتصال به مودل

 • امکان اتصال به وردپرس

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • درج لوگوی شما

 • CPU & RAM تکنولوژی روز

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 24 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی 200 هزار تومان