کلاس مجازی سرور اشتراکی

کلاس مجازی

پلن تست (3 روز)

 • 5 کاربر همزمان

 • 1 کلاس همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 1 وبکم در کلاس

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 5 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن اشتراکی A 0 Available

 • 10 کاربر همزمان

 • 1 کلاس همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 1 وبکم در کلاس

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 10 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن اشتراکی B 0 Available

 • 20 کاربر همزمان

 • 1 کلاس همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 1 وبکم در کلاس

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 20 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن اشتراکی C 0 Available

 • 30 کاربر همزمان

 • 1 کلاس همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 2 وبکم در کلاس

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 30 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن اشتراکی D 0 Available

 • 45 کاربر همزمان

 • 2 کلاس همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 2 وبکم در کلاس

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 45 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن اشتراکی E 0 Available

 • 60 کاربر همزمان

 • 2 کلاس همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 2 وبکم در کلاس

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 60 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن اشتراکی F 0 Available

 • 75 کاربر همزمان

 • 3 کلاس همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 3 وبکم در کلاس

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 75 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن اشتراکی G 0 Available

 • 90 کاربر همزمان

 • 4 کلاس همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 4 وبکم در کلاس

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 90 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان

  پلن اشتراکی H 0 Available

 • 110 کاربر همزمان

 • 6 کلاس همزمان

 • سرور اشتراکی

 • امکان فعالسازی 6 وبکم در کلاس

 • استفاده از دامین مشترک

 • امکان ضبط کلاس

 • نسخه ادوبی کانکت 10.8

 • مصرف اینترنت نیم بها

 • امنیت اطلاعات SSL

 • دیتاسنتر ایران

 • فضای ذخیره سازی 110 گیگابایت

 • پورت ارتباطی 10 گیگابیت

 • تحویل سرویس 1 تا 3 ساعت

 • پشتیبانی 24 ساعته

 • هزینه راه اندازی رایگان